News


29.09. 2010
Ladida vystoupi na charitativnim festivalu Help Musica Award

Help Music Award je charitativni festival v Nemecku.V unikatnim prostoru letiste Templehof v Berlinese 22-24.10 ucastni kolem 150 umelcu a kapelz ruznych hudebnich zanru.

Ladida podpori svym vystoupenim 23.10.2010